Rakkaudesta lapseen – seminaari Turussa 13.2.19

Rakkaudesta lapseen – lasten kaltoinkohtelun ehkäisy ja selviytymisen tukeminen koulun ja lastensuojelun yhdyspinnoilla, seminaari Turussa 13.2.2019.

Yhdessä Lupa auttaa -hankkeen kanssa järjestetty tilaisuus päätti samalla ”Kun lapsen sisälle sattuu, SISUKAS – prosessin” Varsinais-Suomessa.

Seminaarin esitykset:

Älyä tunteet -koulutukset 2018

 Älyä tunteet – Ajattelun Apukäsi välineenä lapsen itsesäätelytaitojen vahvistamisessa

”Punaiset ja vihreät ajatukset joko rajoittavat tai rohkaisevat meitä kohtaamaan haastavia tilanteita.”

Ajattelun Apukäsi on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva, innovatiivinen työväline haastavien tunteiden käsittelyyn sekä itsesäätelytaitojen harjoitteluun lasten kanssa päiväkodissa, koulussa, kotona ja oppilashuollossa. Sen avulla tutkitaan tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen välistä yhteyttä sekä autetaan lasta löytämään toimivia ajattelu- ja toimintatapoja haastaviin tilanteisiin.

Apukäsi on kehitetty Norjassa ja on siellä laajassa käytössä päiväkodeissa, kouluissa sekä terveydenhuollossa. Innovatiivinen materiaali soveltuu monialaiseen käyttöön ja ohjattuun oma-apu –työskentelyyn lapsille.

Älyä tunteet koulutukset perustuvat kokemukselliseen oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Koulutusmenetelminä ovat lyhyet alustukset, lyhytelokuvat, käytännön harjoitukset välineellä sekä pienryhmä- ja parityöskentelyt.

Lisätietoja: Christine Välivaara, christine.valivaara@pesapuu.fi, puh. 040-7755 700

KOULUTUKSET:

SEINÄJOKI ke 19.4.2018 klo 9-15

 • Paikkana Hotelli-Ravintola Alma, Parvikabinetti, Ruukintie 4
 • Ilmoittaudu 1.4.18 mennessä, paikkoja rajoitetusti!

JYVÄSKYLÄ ke 24.1.2018 klo 12-16

 • Paikkana Pesäpuu ry:n toimisto, Ilmarisenkatu 17A
 • Ilmoittaudu 14.1.2018 mennessä.

 

Syksyn 2018 koulutuskalenteri päivittyy kevään aikana.

Lisätietoja keskusteluvälineestä tässä esitteessä sekä lyhytelokuvissa:

Pelko & Punaiset ja Vihreät ajatukset
Tykkää vai ei tykkää
Epäonnistua ja yrittää uudelleen

Sijoitettu lapsi koulussa -info

Räätälöimme tilaajan tarpeista riippuen koulutusta, jossa tuodaan esille  sijoitettujen lasten kehitystä ja kokemusmaailmaa sekä esitellään lyhyesti SISUKAS-mallia.

Kysy lisää Christine Välivaaralta puh. 040 775 5700 tai christine.valivaara(at)pesapuu.fi.

Kun lapsen sisälle sattuu, SISUKAS - prosessi Varsinais-Suomessa 2018-2019
Sisukkaasti koulutiellä Etelä-Pohjanmaalla 2018
Mun sieluun sattuu - prosessi Satakunnassa 2017-18

 

Mun sieluun sattuu – psyykkisesti oireilevat lapset koulussa -prosessi Satakunnassa 2017-2018

SISUKAS on alakouluikäisen sijoitetun lapsen tuen tarpeiden kartoittamiseen, yksilölliseen tukeen ja seurantaan tarkoitettu moniammatillista yhteistyötä korostava toimintatapa. Tampereen yliopiston Porin yksikön POSOK-hanke ja Pesäpuu ry järjestävät SISUKAS-malliin liittyvän Mun sieluun sattuu – koulutuskokonaisuuden.

Koulutuskokonaisuuden lähtölaukaus oli Moniammatillinen työkokous lastensuojelun ja koulun toimijoille 2017.  Yhteiskehittäminen jatkuu Satakunnan monialaisissa työkokouksissa, Sisukkaasti – koulutiellä  kolmelle eri kohderyhmälle suunnatuissa toiminnallisissa työpajoissa sekä päätösseminaarissa kevään 2018 aikana. Työpajat ovat osallistujille maksuttomia.

Satakunnan koulutusprosessin esittely

19.4.2018 klo 12-16 YHTEISKEHITTÄMISEN FOORUMI (Porin yliopistokeskus)                                päätösseminaarin ohjelma

 • Monitoimijaisen yhteisen ymmärryksen rakentaminen
 • Yhteiskehittäminen lastensuojelun, kodin ja koulun välillä
 • Toimenpide-ehdotus sijoitetun lapsen koulunkäynnin tuesta Satakunnassa

Ilmoittaudu 9.4 mennessä: https://urly.fi/Tez. Lisätiedot sähköpostilla erna.tormalehto@uta.fi.

 

SISUKKAASTI KOULUTIELLÄ – TYÖPAJAT

 • 8.3.2018 klo 12 – 16 Opettajat ja oppilashuollon henkilöstö (Porin yliopistokeskus)

Työpajan teemoja ovat kiintymys- ja traumatietoinen työote sijoitettujen lasten opetuksessa, koulunkäynnin varhainen tukeminen, lastensuojelun rooli koulussa, sijoitetun lapsen tilanteen, vahvuuksien ja tuen tarpeiden kartoittaminen sekä lapsen yksilöllinen oppimissuunnitelma.  Ilmoittaudu 25.2 mennessä: erna.tormalehto@uta.fi.

 • 2.2.2018 klo 12-16 Perhehoitajat ja lastensuojelulaitoksen henkilöstö (Porin yliopistokeskus)

Työpajan teemoja ovat kiintymys- ja traumatietoinen työote sijoitettujen lasten kasvatuksessa, sijaishuoltopaikan rooli lapsen koulutiellä sekä kasvatuskumppanuus ja monitoimijainen yhteistyö. Ilmoittaudu 26.1 mennessä: erna.tormalehto@uta.fi.

 • 1.2.2018 klo 12-16 Lastensuojelun sijaishuollon henkilöstö (Porin yliopistokeskus)

Työpajassa käsitellään kiintymys- ja traumatietoista työotetta sijoitettujen lasten kohtaamisissa, sosiaalityöntekijän roolia sijoitetun lapsen koulunkäynnissä sekä sosiaalityöntekijän roolin vahvistamista lapsen puolesta puhujana. Ilmoittaudu 26.1 mennessä: erna.tormalehto@uta.fi

 

MONIAMMATILLINEN TYÖKOKOUS LASTENSUOJELUN JA KOULUN TOIMIJOILLE 23.11.2017 klo 12-16 Porissa. Mun sieluun sattuu – Psyykkisesti oireilevat lapset koulussa.  tarkempi ohjelma

Lasten traumat ja kiintymyssuhteen häiriöt edellyttävät aikuisilta kykyä purkaa lapsen luottamuksen lukkoja oppimisen mahdollistumiseksi. Mistä traumatisoituneen lapsen haastavassa käyttäytymisessä on kyse? Miten rakentaa lasta kannatteleva monitoimijainen verkostoyhteistyö? Miten ehkäistä aikuisten sijaistraumatisoitumista?

Työkokouksessa esitetään hyvänä käytäntönä palkittu, monitoimijainen SISUKAS-toimintamalli sijoitetun lapsen koulunkäynni tueksi alakouluun.

 

 

Sisukkaasti koulutiellä Etelä- ja Pohjois-Savossa 2016-17

mainoskortti-faceen

Mikkelissä ja Kuopiossa 2016-2017 toteutettavassa koulutusprosessissa on esillä sijoitettujen lasten koulunkäynnin, käyttäytymisen ja hyvinvoinnin haasteet sekä sektorirajat ylittävän yhteistyön mahdollisuudet.

Kohderyhmä: Opetustoimen ja oppilashuollon henkilöstö, lastensuojelun sijaishuollon toimijat, sosiaalityöntekijät ja sijaisvanhemmat sekä muut kiinnostuneet.

Prosessi toteutetaan yhdessä Valterin kanssa STEAn ja Opetushallituksen tukemana.

Sisältö:

 • Avoin aloitusseminaari (Mikkeli 22.11 ja Kuopio 23.11.2016) OHJELMA
 • SISUKAS – CAFE, iltapäivätyöpajat x 4 (kevät + syksy 2017) OHJELMA
 • Sijoitettu lapsi koulussa -verkkokurssi perheaikaa.fi-sivustolla
 • Konsultaatiot omaan asiakastapaukseen x 4 OHJELMA
 • Loppuseminaari Mikkelissä osana Itä-Suomen oppimisen tuen päiviä 9.-10.11.2017

Ilmoittautuminen tilaisuuksiin

Sijoitettu lapsi koulussa -verkkokurssin luennot Perheaikaa.fi-sivustolla:

Aloitusseminaarien esitykset 22.11.16 Mikkeli ja 23.11.16 Kuopio:

Sijoitetun lapsen perusopetuksen järjestäminen -koulutussarja 2016

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintaviraston järjestämässä koulutuspäivissä (Tampere, Seinäjoki, Jyväskylä, Vaasa (ruotsiksi)) käsiteltiin lastensuojelulain nojalla sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestämistä ja siihen liittyvää lainsäädäntöä. Tilaisuuksissa esiteltiin myös hyviä käytäntöjä (mm. SISUKAS-malli) ja nuorten kokemuksia sijoitettujen lasten perusopetuksen järjestämisestä. 

Koulutuksen materiaalia

Suomeksi:

Ruotsiksi:

Mun sieluun sattuu 2014-15
Oppilaan psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen koulussa

sieluun_sattuu_kortti_etuValtakunnallinen seminaarikiertue yhteistyössä SISUKAS -hankkeen, VALTERI -verkoston, VETURI- hankkeen ja Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kanssa toteutettiin vuosina 2014-15 viidellä alueella: Jyväskylä, Mikkeli, Oulu, Helsinki ja Kauhajoki. Koulutusprosessiin liittyi myös 10 työpajaa ja 10 opettajien työnohjausryhmää kouluilla eri puolilla Suomea

Kysy lisää Christine Välivaaralta puh. 040 775 5700 tai christine.valivaara(at)pesapuu.fi.

SISUKAS-pärjää aina! -aloitusseminaari 2012

SISUKAS-hankkeen aloitusseminaari Jyväskylässä 18.9.2012. Ohjelma

Seminaarin esitykset:

Pesäpuun muut koulutukset
Lue lisää Pesäpuu ry:n muista koulutuksista http://www.pesapuu.fi/koulutukset/